Basilisk source code (http://basilisk.fr/src/)

root / src / gnuplot.sh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
if ! gnuplot -e "batch=1; PNG=\"$PNG\"; set term $PNG enhanced font \",10\"; set macros;" \
  plots > /dev/null 2> gnuplot.log; then
  gawk -v test=`basename $PWD` '
  /line [0-9]+:/ {
   match ($0, "line ([0-9]+):(.*)", a);
   print test ".c:" a[1] ": warning: gnuplot:" a[2];
  }' < gnuplot.log
  rm -f gnuplot.log
  exit 1;
fi
rm -f gnuplot.log