Basilisk source code (http://basilisk.fr/src/)

root / src / includedin.sh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
src=$1
grep "incl .*/"$src \
  $BASILISK/*.tags \
  $BASILISK/navier-stokes/*.tags \
  $BASILISK/examples/*.tags \
  $BASILISK/test/*.tags | \
  awk -v basilisk=$BASILISK '
      function title(fname) {
       while ($1 != "#") {
        if (getline <fname == 0)
         return fname;
       }
       gsub("# ", "", $0);
       gsub("*/$", "", $0);
       gsub("\"\"\"$", "", $0);
       return $0;
      }
      {
       gsub(basilisk, "", $1);
       gsub(".tags:.*", "", $1);
       used = "/src" $1;
       lineno = $4;
       print "used " title(basilisk $1 ".page") "\t" used " " lineno;
      }'